Hiệu ứng rắn hổ mang – Cobra effect

Hiệu ứng rắn hổ mang là một hiệu ứng tâm lý khi những chính sách hành động khuyến khích lại bị phản tác dụng, làm mọi thứ rối tung hơn cả lúc đầu.

Video sẽ giải thích cho bạn nguồn gốc tên gọi của hiệu ứng này!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *