Góc nhìn về cái tôi – Phần 1 – Cái tôi là gì?

Cái tôi là một đề tài hay được nhắc đến. Nhưng chính xác cái tôi là gì thì ít người hiểu rõ về nó. Chuỗi video này sẽ trình bày 4 vấn đề xoay xung quay cái tôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *