3 tuyệt chiêu kích thích sáng tạo cho cuộc họp

Có nhiều mục đích cho buổi họp: họp để kiểm tra, họp để lấy ý kiến, họp để thông báo, họp để tìm giải pháp. Thường thì sự quyết định thành bại của một dự án sẽ nằm ở những cuộc họp tìm kiếm giải pháp cho vấn đề mà nhóm đang gặp. Video này sẽ giúp các leader tổ chức những buổi họp sáng tạo hơn để tìm ra được những giải pháp tốt nhất cho vấn đề mình đang gặp phải.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *